Roska-Roope samlar in skräp på Sandstrand

Introduktion till evenemang

Håll Skärgården Ren rf:s minsta arbetsbåt, Roska-Roope, arbetar på Helsingforsdagen med att samla skräp som driver runt på vattenytan. Roska-Roope är en soldriven aluminiumbåt som är specialbyggd för att samla upp ytskräp. Det är en katamaranliknande farkost med öppen för. När båten navigerar genom vattnet förs skräpet till en central skräpuppsamlingspuckel. Föraren samlar in skräpet från buren i soptunnor för vidare transport. Avfallet transporteras till avfallshanteringsföretaget enligt överenskommelse, i samarbete med avfallshanteringsföretagen.

Förutom att samla in skräpet kommer båten också att användas för att öka medvetenheten om problemet med skräp i vattendrag och för att stimulera till debatt. Det uppskattas att 70 % av skräpet sjunker till botten, 15 % spolas i land och 15 % förblir flytande i vattenpelaren och på ytan. Det är viktigt att samla skräpet innan det sjunker för på botten bryts till exempel plast ned till mikroplaster, som är mycket skadliga för organismer. Föreningen HSR vill dock påpeka att i princip inget skräp hör hemma i ett vattendrag och att människor har ett stort ansvar i detta avseende.

Kategorier

Havet, Natur och miljö

Information om evenemang

Du kanske är intresserad