Info

Helsingforsdagen är en gemensam festdag för hela staden!

Helsingforsdagen har firats sedan år 1959. På Helsingforsdagen 12 juni är staden full av avgiftsfria evenemang som är öppna för alla och som ordnas av föreningar, företag, klubbar, organisationer och aktiva stadsbor.

I Helsingforsdagens utbud ingår stora och små evenemang, musik, scenkonst, guidade rundturer, utställningar, öppna dörrar samt program för såväl barn som äldre. Till Helsingforsdagens traditioner hör morgonkaffe med borgmästaren samt att Stadin Kundi och Friidu, årets idrottare från Helsingfors och Helsingforsdagens baby utses.

Helsingforsdagens program samordnas av Helsingfors evenemangsstiftelse.