Hoppa till innehåll

Anvisningar för evenemangsarrangörer

Staden är din – häng med!

Helsingfors sjuder av aktiviteter
Helsingforsdagen firas igen 12.6.2020. Hundratals avgiftsfria evenemang erövrar staden och stadsdelarna. I det breda programutbudet finns något för var och en.
Dagen har utvecklats till en stadsfest, som bjuder på program, aktiviteter och sevärt i riklig omfattning. Stadens centrum fylls av festfolk, men Helsingforsdagen märks utmärkt också utanför stadskärnan i de olika stadsdelarna.

Helsingforsdagens programsökning börjar 2.3.2020
Helsingfors inbjuder stadsborna att göra staden till sin och att tillsammans skapa Helsingforsdagen.

Gör ditt eget program och ansök om produktionspengar
Till Helsingforsdagens programsökning är alla aktörer välkomna med avgiftsfritt program 12.6.2020 som är öppet för alla. Anmäl dig till programmet senast 15.4.2020.
Anmäl ditt evenemang här. (Obs! blanketten öppnas först då programsöket börjar 2.3.2020). Anmälningsblanketten är enbart på finska. Registrera dig på sidan så kan du med hjälp av individuellt användarnamn uppdatera din ansökan och evenemangsuppgifterna vid behov.

En jury som består av stadsbor väljer mottagarna av verksamhetsstipendierna senast den 27.4.2020.

Ladda ner mer detaljerade anvisningar på finska (PDF).

Vill du uppträda?
Om du vill uppträda och delta i ett redan existerande evenemang (exempelvis på Espens estrad), kan du sända erbjudandet direkt med e-post.

Helsingforsdagens hela program offentliggörs i maj.

Tilläggsinformation om Helsingforsdagen från producenten.