Mottagarna av årets produktionspengar för Helsingforsdagen har valts

Helsingfors födelsedag firas den 12 juni med hundratals evenemang på olika håll i staden. I centrum för Helsingforsdagen står just de evenemang som stadsborna själva skapat och som också i år gläder med sin mångfald på gator, i parker, museer, servicehus, lokaler och idrottsanläggningar i stor utsträckning runt om i staden. Helsingforsdagen är en gemensam stadsfest som bjuder på mycket att se, uppleva och göra och där var och en kan delta i produktionen av evenemangen.

Genomförandet av Helsingforsdagen samordnas av Helsingfors evenemangsstiftelse, som via en öppen evenemangsansökan delar ut produktionspengar till föreningar, samfund och organisationer samt privata aktörer och stadsbor som genomför evenemangen på Helsingforsdagen. Beloppet av de produktionspengar som delas ut är i år ungefär 25 000 euro och beslut om beviljande av dem fattades den 18 april av en jury i Helsingfors som företräder olika instanser och aktörer.

I år bestod juryn av Juha Ahonen, Helsingfors stads sektorchef för kultur- och fritid, Mari Nieminen från Pienten Helsinki, Tinja Siltavuori, ordförande för Safer Space Host ry, Tuulia Thynell, producent av nyhets- och aktualitetsverksamhet vid Yle i Helsingfors, Yaxye Mohamud, utvecklingschef vid Movement ry och Oona Simolin, marknadsföringsproducent samt Riikka Fagerholm, kommersiell direktör vid Helsingfors evenemangsstiftelse. Läs närmare beskrivningar om jurymedlemmarna i slutet av artikeln.

Sammanlagt 131 evenemangsarrangörer och evenemangsaktörer ansökte om
produktionsstöd för Helsingforsdagen via den öppna evenemangsansökan som inleddes den
1 mars. Stöd beviljades för 13 evenemang och det maximala beloppet för en aktör var 4 000
euro. I år fäste juryn särskild uppmärksamhet på program som gör att stadsborna känner
stolthet över sin stad och på innehåll som betonar mångfald, social samhörighet och
gemensamma aktiviteter samt att programmet fördelas jämnt runt om i staden, tilltalar
olika målgrupper och beaktar tillgänglighet.

Ansökningstiden för produktionsstödet gick ut fredagen den 31 mars. Nedan finns en
förteckning över aktörer som får produktionsstöd.

Mottagare av produktionsstöd på Helsingforsdagen 2024:

 • Alakulttuuripiknik
 • Basketball Jam by Yökoris
 • Beibit peinttaa
 • Helsinki – Sulle sambata saan
 • Helsinki-päivän puistojuhlat Lapinlahden Lähteellä
 • Helsinki-päivän pihajuhlat Tapanilan Urheilukeskuksessa
 • Kaikille avoin Helsinki-päivän juhla Kannelmäen palvelutalolla
 • Lastendisco
 • Maalaiselämän muistot – kotieläinvierailu palvelutalon asukkaille ja alueen lapsille
 • OstariFestari, Helsinki-päivän ”klassikko”
 • RaparperiFestivaalit
 • Satakielikierros
 • SÄILIÖ

Helsingfors evenemangsstiftelse tackar alla som ansökt om produktionsstöd.
”När jag läste ansökningarna kunde jag se varje händelse genom min själs ögon. Att gå igenom de cirka 130 ansökningarna var som ett minifilmsmaraton. Jag tror att vår jury valde så många tillgängliga evenemang som möjligt, belägna i olika delar av staden”, säger Tuulia Thynell.

Man kan fortfarande fram till den 12 maj med en elektronisk blankett anmäla program till
Helsingforsdagen.

Som program på Helsingforsdagens välkomnas avgiftsfria evenemang på olika håll i Helsingfors och under alla tider på dygnet.

Juryn som ansvarade för besluten om produktionsstöd 2024

Juha Ahonen, direktör för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor

Mari Nieminen, direktör för Pienten Helsinki
Mari Nieminen producerar Pienten Helsinki, är expert på barnevenemang och en stor vän av barnkultur. Pienten Helsinki är en webbplats som i sju år utforskat staden ur barnens synvinkel och gett tips och idéer om vad man kan göra med barn.

Tinja Siltavuori, ordförande för SaferSpace Host, Suomen häirintäyhdyshenkilöt ry
Tinja är 36 år gammal, pedagog och yrkesutbildad inom det sociala området. Vänskap, rättvisa och likabehandling är viktiga värden för henne.

Tuulia Thynell, producent för nyheter och aktualiteter, Yle Helsingfors
Tuulia är nyhetsproducent på Yle, har trädgårdsskötsel som hobby och passar upp på två strävhåriga taxar och två tonåringar.

Yaxye Mohamud, utvecklingschef och konsult på Movement Ry
Yaxye är 26 år och ungdomsarbetare inom barnskyddet och ungdomsarbetet. Han är entusiastisk, energisk och humoristisk, gillar att sätta sig in i nya saker och sysslar bland annat med fotboll, gymträning och brottning.

Oona Simolin, Helsingfors evenemangsstiftelse/marknadsföringsproducent 

Riikka Fagerholm, Helsingfors evenemangsstiftelse/kommersiell direktör

Bild: Saara Vanhala