Helsingfors stad belönade förtjänta stadsbor på Helsingforsdagen


Helsingfors stad delar traditionellt ut hederstecken till förtjänta personer på Helsingforsdagen den 12 juni. Även i år belönade staden personer som utmärkt sig inom vetenskap, kultur och idrott Staden delade även ut tio gyllene Helsingforsmedaljer för förtjänster för staden.

– Helsingforsdagen är definitivt en av årets höjdpunkter. Idag firar vi synligt att vara hesabo och vår fina huvudstad, samt firar förtjänta helsingforsare på olika sätt – medlemmarna i vårt samhälle, som har gett sin insats för ett bättre Helsingfors. Människorna i staden skapar dess anda, och därför är det en hederssak att belöna dem idag, gläds Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Priserna delades ut den 12 juni vid ett högtidligt evenemang i Helsingfors stadshus.

Tio förtjänta stadsbor fick den gyllene Helsingforsmedaljen

Den gyllene Helsingforsmedaljen är Helsingfors stads högsta utmärkelse, alltså ett slags hedersmedborgarskap i staden. Varje år besluter stadsstyrelsen vem Helsingforsmedaljerna ska tilldelas, och de delas ut i samband med Helsingforsdagen. De som fick Helsingforsmedaljen 2023 är:

Ilona Anhava, gallerist, juris kandidat
Elina Brotherus, fotograf, videokonstnär
Raoul Grünstein, företagare, ekonomie magister
Kari Helin, fastighetsutvecklare, företagare
Antti Kuronen, journalist
Timo Laitinen, generaldirektör för Statskontoret, juris kandidat
Marianne Miettinen, fotbollstränare, fd fotbollsspelare
Miska Rantanen, journalist, politices magister
Stepan Sarpaneva, urmakare
Pekka Sauri, tidigare biträdande borgmästare
Hannele Siro, koordinator för familjeverksamhet i Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt, sjukskötare

Helsingfors vetenskapspris gick till professorn Craig Primmer

Helsingfors delade även ut stadens vetenskapspris, vars syfte är att stärka Helsingfors som vetenskapsstad och göra staden mer välkänd inom detta område. Priset är värt 10 000 euro och beviljas som erkänsla för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en Helsingforsbo eller som gjorts i Helsingfors.

Helsingfors stads vetenskapspris 2023 gick till professorn Craig Primmer vid Helsingfors universitet. Primmer är en australiensisk-finsk forskare, som forskar i fiskarnas gener med sin grupp. Genom att undersöka den genetiska grunden för laxens livscykel kan det hittas medel för att skydda naturens mångfald såväl i naturens egna populationer som vid fiskodling.

Helsingfors kulturpris gick till sångaren och låtskrivaren Maija Vilkkumaa

Helsingfors kulturpris är 15 000 euro. Priset beviljas till en konstnär från Helsingfors som erkännande för viktiga konstnärliga förtjänster eller för ett viktigt arbete för Helsingfors kulturliv.

År 2023 gick priset till sångaren och låtskrivaren Maija Vilkkumaa, som har beskrivits som sin generations största finska kvinnliga artist. Författaren till relaterbara och älskliga sångtexter utexaminerades som filosofie magister från Helsingfors universitet i december 2023 med finska språket som sitt huvudämne. Konstnären fyller 50 år i år och firar sin karriär med en självbiografi och en jubileumsturné.

Årets konstnärspris till Anna Brotkin, Ima Iduozee och Sonja Salomäki

Årets konstnärspris i Helsingfors tilldelas Helsingforskonstnärer som representerar olika konstarter. Årets konstnärspris är värt 5 000 euro. År 2023 gick priset till:

Anna Brotkin, manuskriptförfattare
Ima Iduozee, dansartist, koreograf, videoregissör
Sonja Salomäki, textilkonstnär

Årets idrottare i Helsingfors för året 2023 är Viivi Lehikoinen

Årligen belönar staden på basis av idrottsprestationer även årets idrottare eller idrottslag i Helsingfors, årets idrottsförening i Helsingfors, årets unga idrottare i Helsingfors och årets tränare i Helsingfors. Stipendiet för årets idrottare är 10 000 euro, stipendiet för årets idrottsförening 5000 euro och stipendierna för årets tränare och unga idrottare 2500 euro.

Årets idrottare i Helsingfors 2023 är friidrottaren Viivi Lehikoinen, som klarade sig till VM-semifinal i 400 meter häck samt till EM-finalen förra året och slog Finlands långtida rekord.

Årets idrottsförening i Helsingfors 2023 är cheerleaderföreningen Golden Spirit. I föreningen har man målmedvetet gjort banbrytande arbete inom psykisk träning, i och med vilken man kan främja en trygg atmosfär och förebygga drop out-fenomenet hos barn och unga.

Årets unga idrottare i Helsingfors 2023 är den grekiska-romerska brottaren Tino Ojala, som vann EM-guld i sin årsserie U23.

Årets tränare i Helsingfors 2023 är fotbollstränaren Kimmo Ståhlhammar. Ståhlhammar har hållit fotbollsspelarna i rörelse i över 40 år i olika idrottsföreningar runt Helsinki.

Bild: Jussi Hellsten