Helsingin tiedepalkinto Helsingin yliopiston professori Craig Primmerille

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta Craig Primmerille. Primmer työskentelee professorina Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa sekä tiedekunnan varadekaanina. Tiedepalkinnon arvo on 10 000 euroa.

Craig Primmer (s. 1970) on australialaissuomalainen tutkija, joka tutkii ryhmineen kalojen perimää. Selvittämällä lohen elinkierron geneettistä perustaa voidaan löytää keinoja luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä luonnon omissa populaatioissa että kalanviljelyssä. Primmer selvittää työssään kalojen käyttäytymisen syitä, mikä auttaa kehittämään kalojen suojelua myös muuttuvissa ympäristöoloissa. Primmerin kalojen perimään keskittyvän luonnonsuojelugenetiikan alan tärkeimpiä tutkimuslöydöksiä on julkaistu muun muassa arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Primmer on julkaissut myös 200 tieteellistä artikkelia.

Primmer väitteli tohtoriksi Ruotsin maatalousyliopistosta vuonna 1997 ja sai vuonna 1999 Helsingin yliopiston ekologisen genetiikan dosentin pätevyyden. Vuonna 2005 hänet valittiin Turun yliopiston Biologian laitokselle genetiikan professoriksi ja vuonna 2017 hän siirtyi genomiikan professoriksi Helsingin yliopistoon.

Primmerin tieteellisistä ansioista on hyvänä osoituksena, että hänet on valittu
akatemiaprofessoriksi kahdesti. Primmerin tutkimustyön korkeasta kansainvälisestä tasosta kertoo myös, että hän on saanut kaksi kertaa Euroopan tutkimusneuvoston eli ERC:n myöntämän Advanced rahoituksen, joka on suunnattu alansa huippututkijoille sellaisiin uraauurtaviin ja kunnianhimoisiin hankkeisiin, joilla on erittäin suuri vaikutuspotentiaali.

Palkinnolla halutaan vahvistaa Helsinkiä tiedekaupunkina

Helsingin tiedepalkinto on jaettu vuodesta 1996 lähtien. Palkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Helsingin tiedepalkinto myönnetäänkin tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Helsinki jakoi tutkimusapurahoja kaupunkitutkimukseen

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä myös tutkimusapurahoja kymmenelle
tutkimushankkeelle. Apurahojen määrä on yhteensä 73 000 euroa. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina Helsingin kaupunki on arvottanut tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä kaupungille.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

KM Ahola Reija, Helsingin yliopisto: Varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimatekijät sekä
hyvinvoinnin johtaminen ja johtamisen tuki varhaiskasvatuksessa ja alueellisen
segregaatiokehityksen ehkäisemisessä

TM Huotari Rosa, Helsingin yliopisto: Urban theology of social inclusion in faith-based food assistance in Finland

LL Jokelin Elisa, Helsingin yliopisto: Toimintamallin vaikutukset terveysaseman tuloksiin

KM Marjokorpi Jenni, Helsingin yliopisto: Kehittyvän kielitaidon arviointi Helsingin kaupungin perusopetuksessa: observointipohjaisen arviointimenetelmän käytön ja tulosten tarkastelu (Marjokorpi on väitellyt 4.3.2023)

Arkkit. Mazaherylaghab Hamed, Tampereen yliopisto: A territorial planning framework for green infrastructure in the EU: a case study of the metropolitan regions of Helsinki, Milan and Stockholm

FT Mäkelä Mika, Helsingin yliopisto: Helsingin kantakaupungin saneeraus toisen maailmansodan jälkeen

MA in Interior Arch. Pylkkänen Cansu, Helsingin yliopisto: The intangible cultural heritage of Finland: did it prevail or experience a sensory reductionism in Helsinki since 1500 AD?

Maisema-arkkitheti TaM, Pyykkö Saara, Aalto yliopisto: Colour design of new neighbourhoods

KM Veijonaho Salla, Helsingin yliopisto: Nuorten ilmastonmuutokseen liittyvä hyvinvointi ja sen yhteys heidän käyttämiinsä hallintakeinoihin ja ympäristövastuulliseen toimintaan osallistumiseen

M.Sc. Ventovuori Marika, Aalto yliopisto: Studies on neighborhood dynamics and urban policy

Kuva: Helsingin yliopisto