Föreslå en gärning och skicka en ansökan!

I år firar vi Helsingfors födelsedag med coronasäkra gärningar på Helsingforsdagen.

Vi efterlyser verkningsfulla gärningar som i stor utsträckning gläder stadsborna och som kan ha samband med att till exempel liva upp eller dekorera staden. Temat för gärningarna kan vara vad som helst, t.ex. konst, natur och miljö – endast fantasin sätter gränser! Gärningarna ska vara säkra, tillgängliga, ansvarsfulla och avgiftsfria för stadsborna. Vid förhandsvalet av gärningar betonas publikens mångfald, gärningarnas tillgänglighet och placeringen i Helsingfors olika områden.

Ett krav på gärningarna på Helsingforsdagen är att de ska synas, höras eller märkas i vår stad på något annat sätt än genom ett publikevenemang. De föreslagna gärningar som juryn valt publiceras i april på Helsingforsdagens webbplats, varefter allmänhetens röster påverkar vilka gärningar som genomförs. De sökande får genomföra de gärningar som fått flest röster för att fira stadens jubileumsdag den 12 juni.

För att genomföra gärningarna på Helsingforsdagen satsas i år sammanlagt 100 000 euro i produktionsstöd för högst 10 förslag. För de valda gärningarna ingås avtal enligt vilka den som genomför gärningen fakturerar produktionsstödet av Helsingfors evenemangsstiftelse.

Närmare anvisningar, kriterier och villkor finns här»

Viktiga datum

17.3.2021

Ansökningstiden för gärningar på Helsingforsdagen inleds.

12.4.2021

Ansökningstiden för gärningar på Helsingforsdagen upphör. Helsingforsdagens produktionsteam väljer ut de förslag som deltar i omröstningen.

21.4.2021

Omröstningen inleds på Helsingforsdagens webbplats.

5.5.2021

Alla sökande informeras om resultatet av omröstningen och avtal om produktionsstöd ingås med dem som genomför de valda gärningarna. Allmänheten informeras under maj om de gärningar som genomförs.

12.6.2021

Helsingforsdagen!