Stadin Friidu och Kundi 2023 är Seija Sartti och Olli Ahvenlahti

Finlands största hembygdsförening Stadin Slangi ry utser årligen Stadin Friidu och Stadin Kundi på Helsingforsdagen den 12 juni. Deetta är den buligaste hedersbetygelsen som en Hesabo kan få. Till Stadin Friidu 2023 utsågs journalisten och faktaboksförfattaren Seija Sartti och till Stadin Kundi pianisten och kompositören Olli Ahvenlahti.

Seija Sartti, som utsågs till Stadin Friidu, är journalist och faktaboksförfattare född i Helsingfors. Sartti har blivit särskilt känd för sina omfattande pamflettliknande artiklar och featureartiklar som hon skriver för Helsingin Sanomat och dess månadsbilaga.

Stadin Kundi Olli Ahvenlahti är en mångkonstnär inom musik: pianist, kompositör, arrangör och kapellmästare. Ahvenlahti var bland annat kapellmästare på Rundradion under 1990-talet. Ahvenlahti har också komponerat musik för och varit bakgrundsmusiker till ett antal kända finländska artister. Han har även arbetat i UMO Jazz Orchestra och kraftigt påverkan den finska jazzmusiken.

Stadin Kundi och Friidu tilldelades sina priser på Esplanadestraden den 12 juni som en del av Helsingforsdagens program.

Läs mer:

Stadin Slangi ry:s hemsida: https://www.stadinslangi.fi/