Invigningen av försöket med Helsingfors sommargator och Esplanadområdet firas på Helsingforsdagen

På Kaserngatan, Skillnaden och torget utanför Designmuseet görs för sommaren ändringar i trafikarrangemangen och servicen så att områdena fredas från trafik i syfte att locka folk att njuta av sommarlivet i staden med hjälp av extra möbler och grönare gatumiljö. I försöket med Esplanaderna ändras körfälten från två till en och de områden som frigörs omvandlas till offentliga rum, uteserveringar och cykelbanor.

Under invigningen som firas på Helsingforsdagen finns på området olika slags program. På Norra esplanaden ordnas en blomsterdekoreringstävling, där tävlingsgrupperna dekorerar lyktstolpar och invånarna får rösta på sin favorit. Utanför Designmuseet ordnas blomsterworkshoppar där deltagarna kan göra en armbandsblomma eller ett blomsterarrangemang åt sig själv eller som gåva. De som rör sig på Sommargatorna och vid Esplanadområdet underhålls också av en cirkulerande kör och av Gardets musikkår.

Programmet på invigningen:

Kl. 9–17 Blomsterdekoreringstävling av Esplanadens lyktstolpar
I tävlingen finns 10 deltagare och 10 lyktstolpar som dekoreras med blommor. Det bästa blomsterarrangemanget belönas!

Kl. 12–14 & 16–18 Blomsterworkshop på torget utanför Designmuseet
Här får deltagarna göra armbandsblommor och blomsterarrangemang under en experts
handledning. Workshoppen tar ca 20 minuter och i varje workshop kan ca 25 personer delta.

Kl. 16–17.30 Gardets musikkår
I Tusan Brass ingår sju musiker. Gruppen startar kl. 16 vid Runebergsstatyn i Esplanadparken och går via Sommargatorna till torget utanför Designmuseet kl. 17.30

Kl. 17–19 Runda med minikörer
Körerna besöker evenemangsplatser vid Sommargatorna, uteserveringar, gågator och gläder också middagsgästerna på Esplanaden.

Bild: Emilia Rautio