Till Helsingforsdagens evenemang delades 25 000 euro i produktionsstöd

Helsingforsdagen har firats sedan 1959 och under åren har kärnan i firandet blivit de evenemang som stadsborna själva skapat. Helsingfors födelsedag firas den 12 juni och i år infaller dagen på en måndag. De avgiftsfria evenemangen kommer att glädja alla stadsbor på gator och i parker i bred omfattning runt om i staden. Helsingforsdagen har blivit en gemensam stadsfest som bjuder på mycket att se, uppleva och göra. Alla får delta i att producera evenemangen.

Genomförandet av Helsingforsdagen koordineras av Helsingfors evenemangsstiftelse, som via en öppen evenemangsansökan delar ut produktionsstöd till föreningar, sällskap och organisationer samt privata aktörer och stadsbor för att genomföra evenemang på
Helsingforsdagen. Det produktionsstöd som delades ut i år uppgick till 25 000 euro och
besluten om stöd fattades av en jury sammansatt av olika Helsingforsbor. I år ingick i juryn Lena Salmi som är seniorskateboardåkare och påverkare inom urban kultur, Mikko Heinänen är en veteran inom stadsdelsevenemang, samfundsbyggare och aktiv inom socialt ansvar, Veera Ikonen från Helsingfors är producent, regissör, manuskriptförfattare och författare samt utvecklare av Gutsy Go-metoden som stärker ungas delaktighet och gemenskapskultur samt Miika Turunen som är redaktör-DJ och kurator för musikprogrammet Outsider Art Festival. Sanjaana Gavalas ansvarar för hållbarhetsarbete och Anna Mäkelä är kommunikationschef. De representerar i juryn Helsingfors evenemangsstiftelse. Läs närmare beskrivningar av jurymedlemmarna i slutet av artikeln.

Sammanlagt 143 evenemangsarrangörer och evenemangsaktörer ansökte om produktionsstöd för Helsingforsdagen via den öppna evenemangsansökan som inleddes den 1 mars. Stöd beviljades för 13 evenemang och det maximala beloppet för en aktör var 4 000 euro. I år fäste juryn särskild uppmärksamhet på program som gör att stadsborna känner stolthet över sin stad och på innehåll som betonar mångfald, social samhörighet och gemensamma aktiviteter samt att programmet fördelas jämnt runt om i staden, tilltalar olika målgrupper och beaktar tillgänglighet.

Ansökningstiden för produktionsstödet gick ut fredagen den 14 april. Nedan finns en förteckning över aktörer som får produktionsstöd.

Mottagare av produktionsstöd på Helsingforsdagen 2023:

 • Kerran Krunikan Kaduilla -katuteatteriesitys
 • Miljoonan puun talkoot
 • Yeesi Fest – nuorten hyvän mielen tapahtuma
 • HEROn liikunnalliset ja maksuttomat demotunnit
 • Jurttasauna – Helsinki 10-12 June in Vuosaari
 • ALPPISTOCK vol. III
 • Beibit peinttaa
 • Rytmisesti Viitottua Runoutta – viittomakieltä ja räppiä yhdistelevä esitys
 • Puistodisko
 • Yökoris 3vs3-koristurnaus
 • Piirrä vanha Helsinkisi -taidetyöpaja
 • Helsinki Water Portraits – Analogue Portrait Studio
 • Mummodisko Goes Helsinki-päivä!

Helsingfors evenemangsstiftelse tackar alla som ansökt om produktionsstöd. Evenemangskoncepten var glädjande varierande, kreativa och firar på ett idérikt sätt Helsingforsdagen. ”Helsingforsborna kommer att bjudas på förvånansvärt många fina verk, koncept och evenemang! Det bästa var att få se hur många olika typer av urbana program som kommer att genomföras. Jag tror att vi har lyckats göra sådana programval som sammanför och tilltalar olika slags människor runt om i staden”, säger Veera Ikonen.

Man kan fortfarande fram till den 17 maj med en elektronisk blankett anmäla program till Helsingforsdagen. Kom ihåg att läsa de mer detaljerade anvisningarna för evenemangsarrangörer.

Som program på Helsingforsdagens välkomnas avgiftsfria evenemang på olika håll i Helsingfors och under alla tider på dygnet.

Helsingforsdagens hela program publiceras måndagen den 5 juni.

Juryn som ansvarade för besluten om produktionsstöd 2023:

Lena Salmi, urban skateboardåkare
“Lena Salmi är en 69 år ung mångkampare inom all slags sport. Hon anser att också att det är en mycket fysisk gren att skapa graffiti. På gatorna är hon känd som skejtarmommon, men hon har numera utvidgat sin repertoar också till sparkcykling, och därmed är hon också den vilda sparkcykeldamen. Lena anser att kroppskultur är människans survival kit.”

Mikko Heinänen
“Mikko Heinänen från östra Helsingfors är en skapare av och påverkare inom urban kultur. Han skapar samhörighet och bär socialt ansvar. För närvarande är Mikko samfundskoordinator för stadsdelsföreningen Laajasalo-Degerö seura och producent i föreningen Laajasalon Elävän kulttuurin sytyttäjät. Mikko har tidigare varit producent i bland annat följande evenemang: Kallio Block Party, Kontula Electronic och Herttoniemi Block Party. Mikko Heinänen fick 2016 utmärkelsen Helsingfors kulturgärning.”

Veera Ikonen Gutsy Go, verksamhetsledare
“Veera Ikonen är verksamhetsledare för Gutsy Go ry. Helsingforsbon Veera är producent, regissör, manuskriptförfattare och författare. Hon är en av dem som har utvecklat Gutsy Go- metoden som stärker de ungas delaktighet och gemenskapskultur. I Gutsy Go vidtar ungdomar fredsfrämjande åtgärder inom sina kretsar. Veera har bott hela sitt liv i Helsingfors och anser att det var en mycket inspirerande uppgift att tillsammans med de andra jurymedlemmarna gå igenom vad helsingforsborna har hittat på för att sprida gemensam glädje.”

Miika Turunen
“Turunen är känd som vän av punk- och heavy metal-musik. Han jobbar som redaktör men är också DJ och kurator för musikprogrammet Outsider Art Festival. I radion presenterar Turunen marginell musik, outsider-konst och de som skapar konsten. Han är också programledare i en underhållande skivjury tillsammans med Pertti Kurikka.”

Sanjaana Gavalas, Helsingfors evenemangsstiftelse/ansvarig producent

Anna Mäkelä, Helsingfors evenemangsstiftelse/kommunikationschef

På bilden Helsingforsdagens jury: Lena Salmi, Anna Mäkelä, Miika Turunen, Mikko Heinänen och Sanjaana Gavalas. Veera Ikonen saknas på bilden. Bild: Saara Vanhala