Programansökningen är öppen – välkommen att göra festen tillsammans!

Helsingforsdagen har firats redan 1959 och har blivit en gemensam stadsfest som bjuder på rikligt med program och aktiviteter för alla stadsbor. I år pågår Helsingforsdagens program under hela veckoslutet från lördag till söndag, den 11–12 juni.

Programinnehållet på Helsingforsdagen produceras av många sammanslutningar, föreningar och organisationer, både privata aktörer och aktörer från Helsingfors stad. Därigenom blir programmet varje år en särpräglat mångsidig och överraskande helhet med något för var och en.

Till Helsingforsdagens program välkomnas alla avgiftsfria evenemang på olika håll i staden och under alla tider på dygnet. Helsingforsdagens veckoslut ger en utmärkt möjlighet att genomföra evenemang som utnyttjar de ljusa sommarnätterna och vi önskar också nya programidéer som äger rum på natten.

Du kan anmäla dig till Helsingforsdagens program på webbplatsen fram till den 22 maj. För att genomföra evenemangen på Helsingforsdagen kan du också ansöka om produktionspengar fram till den 15 april.