Helsingforsdagen söker gärningar

Helsingforsdagen söker gärningar som celebrerar stadens födelsedag. För Helsingforsdagens program söker man kreativa gärningar som syns, hörs och sprider glädje runt om i staden den 12 juni utan att skapa folksamlingar. Ansökan inleds på webben i dag, och de gärningar som ska genomföras väljs genom en allmän omröstning.

Helsingfors födelsedag firas på Helsingforsdagen den 12 juni och är hela stadens gemensamma fest som varje år bjuder på ett hundratal avgiftsfria evenemang runt om i Helsingfors. Förra sommaren genomfördes evenemanget på grund av coronaläget i sin helhet på webben. Denna gång söker man för Helsingforsdagen kreativa, effektiva och coronasäkra gärningar.

Gärningarna på Helsingforsdagen kan ha samband med t.ex. konst och natur eller vara något som livar upp stadsmiljön – det viktigaste är att så många helsingforsare som möjligt kan glädjas över sin hemstad. En gemensam förutsättning för gärningarna på Helsingforsdagen är att de ska synas, höras eller kan upplevas i stadsrummet på andra sätt än som publikevenemang. Gärningarna ska vara säkra, tillgängliga, ansvarsfulla och avgiftsfria för stadsborna. Vid förvalet av gärningar betonas publikens mångfald, gärningarnas tillgänglighet och placeringen av dem i olika områden i Helsingfors.

”Det är fint att få fira Helsingfors födelsedag tillsammans med stadsborna igen. Vi hoppas att vi får många uppfinningsrika förslag – och att vi genom Helsingforsdagens gärningar kan se vår hemstad med nya ögon. Helsingforsdagens gärningar är vår egen gåva till helsingforsarna”, säger projektchef Emma Abendstein.

De bästa gärningarna på Helsingforsdagen väljs först genom ett förhandsval och därefter genom en allmän omröstning. Den allmänna omröstningen inleds efter det att ansökningstiden gått ut i april, och de gärningar som genomförs offentliggörs på evenemangets webbplats under maj. Helsingfors evenemangsstiftelse stöder genomförandet av gärningarna med ett produktionsstöd på sammanlagt 100 000 euro.

Föreslå en gärning och skicka en ansökan!