Helsinki-päivä etsii tekoja

Helsinki-päivä etsii kaupungin syntymäpäivää juhlistavia tekoja. Helsinki-päivän ohjelmaan haetaan luovia tekoja, jotka näkyvät, kuuluvat ja ilahduttavat ympäri kaupunkia 12. kesäkuuta kokoamatta väkijoukkoja yhteen. Haku käynnistyy verkossa tänään, ja toteutettavat teot valitaan yleisöäänestyksellä.

Helsingin syntymäpäivänä 12. kesäkuuta vietettävä Helsinki-päivä on koko kaupungin yhteinen juhla, joka tarjoilee vuosittain satakunta yleisölle maksutonta tapahtumaa eri puolilla Helsinkiä. Viime kesänä tapahtuma toteutettiin koronatilanteen vuoksi kokonaisuudessaan verkossa. Tällä kertaa mukaan etsitään luovia, vaikuttavia ja koronaturvallisia Helsinki-päivän tekoja.

Helsinki-päivän teot voivat liittyä esimerkiksi taiteeseen, luontoon tai kaupunkiympäristön elävoittämiseen – tärkeintä on, että mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee iloitsemaan kotikaupungistaan. Yhteisenä edellytyksenä Helsinki-päivän teoille on, että ne näkyvät, kuuluvat tai tuntuvat kaupunkitilassa muun kuin yleisötapahtuman keinoin. Tekojen tulee olla turvallisia, saavutettavia, vastuullisia sekä kaupunkilaisille maksuttomasti koettavia. Tekojen esivalinnassa painotetaan yleisön moninaisuutta, tekojen saavutettavuutta ja sijoittumista Helsingin eri alueille.  

“On mahtavaa päästä jälleen juhlimaan Helsingin syntymäpäivää yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Toivomme, että haku kerää monia kekseliäitä ehdotuksia – ja että Helsinki-päivän tekojen kautta meillä on tilaisuus nähdä kotikaupunkimme uusin silmin. Helsinki-päivän teot ovat oma lahjamme helsinkiläisille”, sanoo projektipäällikkö Emma Abendstein.

Helsinki-päivänä kaupungin valtaavat teot valitaan esivalinnan pohjalta yleisöäänestyksen perusteella. Yleisöäänestys käynnistyy hakuajan päätyttyä huhtikuussa, ja toteutuvat teot julkistetaan tapahtuman verkkosivuilla toukokuun aikana. Helsingin tapahtumasäätiö tukee tekojen toteuttamista yhteensä 100 000 eurolla.

Lisätietoja teoista ja hakulomakkeen löydät hakusivultamme. Ideoi teko ja hae mukaan!